Jawa Ngapak

Ingsya Allah Koe, Langka Liyane

Ayu men koe rek…  Aku lunga adoh ngantek butul ngendi ora, ora nemu gantimu. Kulitmu sing coklat manis, bibirmu sing coklat, idepmu sing kaya ndamar kanginen gawe Aku ra lali turu, ra enak madhang, ra krasa nginum. Ora mung ayu, koe ya pinter. Matematikane jempolan, bahasa Inggrise ya juara. Aku sih apa?? Nek koe ngguyu rotasine bumi mandeg, gravitasine mari,…

Continue Reading

Jawa Ngapak

Talkshow Amburadul Ora Genah

Jan Nyong lagi mangkel banget maring sing jenenge Gutheng (jeneng samaran). Kan ana tugas cara-carane talkshow nganggo Basa Inggris, neng latian tah wis apik banget, ana yel-yel nggo penonton malah, eh mbarang tampil kaya “kethek detulup”, wis nyatane ireng wonge, bingung. Nyong kan carane dadi pengamat pendidikan Indonesia, pas lagi latian nyong ws ngomong arep detakoni kie, tapine eh pas…

Continue Reading

Jawa Ngapak

Gela Maring Bayi Bajang

Ngapa sih nyong ra tau sukses angger presentasi basa Inggris, mesti bae batir segrup wong2 sing ra mitayani. Ngger pas presntasi reality show nyong keduman karo si Gutheng, siki nyong keduman karo Raden sungsang (soale bocaeh awet enom, awet cilik tepate. Basa kasare kuntet lahhh). Anggota sing liya ya kayong pada, ya kue Jae karo Cengir (bocah Sunda sing pegaweane…

Continue Reading

Jawa Ngapak

Kisinan

Ceritane kaya kie lur… tes sembayang Isya kan ngaji madin… ndilalah nyong kelalen ora nggawa kitab nggo madin. Terpaksa lah balik maring komplek, males yaqien… soale kan ngerti dewek kompleke nyong neng mburitan…. meh mburi dewek. Tapi ora papa lah, nggo ngelmu apa sih sing ora? ya mbok?!!. ya wis nyong ngalaih balik. neng komplek njiot kitab, ndopok disit ana…

Continue Reading